28. Ožujak 2020.

ITU projekt

Pulapromet d.o.o. je 27. srpnja 2018. godine potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ugovor je potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnje agencije agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije s jedne strane i Pulepromet d.o.o. kao korisnika bespovratnih sredstava s druge strane. Sukladno potpisanom sporazumu o partnerstvu, partner projekta je Plinara d.o.o.


Bespovratna sredstva dodjeljuju se u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice“KK. 07.4.2.08.0001 koji uključuje izgradnju punionice na SPP i popratne infrastrukture i nabavu 20 autobusa na SPP. Integriranost projekta je neodvojiva zbog izgradnje SPP punionice od strane Plinare d.o.o. te nabave autobusa od strane Pulaprometa d.o.o.

Nositelj projekta: Pulapromet d.o.o.
Partner projekta: Plinara d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 60.810.538,75 kuna
EU udio u financiranju projekata: 33.698.399,70 kuna
Razdoblje provedbe: 27.07.2018. – 27.10.2019.


Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

1. Izgradnja punionice na SPP
2. Nabava novih autobusa na SPP
3. Promidžba i vidljivost
4. Upravljanje projektom


Ciljevi i očekivani rezultati projekta


Cilj projekta je povećati broj putnika u javnom prijevozu jačanjem konkurentnosti javnog prijevoza putem ulaganja u kvalitetu, sigurnost i dostupnost za osobe smanjene pokretljivosti te smanjenje emisije CO2.


Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje slijedećih rezultata:


1. Izgradnja punionice na SPP
2. Nabava novih autobusa na SPP
3. Povećanje broja putnika u gradskom prijevozu


Kontakt osoba za više informacija:
Alen Petrović, Pulapromet d.o.o. Pula
email: alen.petrovic@pulapromet.hr


 
Dojava stanja brojila

Kontakt

Industrijska 17
HR-52 100 Pula

T: (+385) 052 534 944
F: (+385) 052 534 804
E: plinara@plinara.hr

Hitne intervencije:(+385) 098-366-100
Kroz povijest