28. Ožujak 2020.

Besplatna dojava stanja brojila

Očitati samo crna polja na plinomjeru

Besplatna dojava stanja
brojila na tel.

0800 200206

Stanje brojila možete besplatno dojaviti ispunjavanjem ovog obrasca ili pozivom na besplatni telefon 0800 200206.
(Očitati samo crna polja na plinomjeru)

Dojava stanja brojila

Kontakt

Industrijska 17
HR-52 100 Pula

T: (+385) 052 534 944
F: (+385) 052 534 804
E: plinara@plinara.hr

Hitne intervencije:(+385) 098-366-100
Kroz povijest