28. Ožujak 2020.

EIC oznaka

EIC oznaka koju je dodijelio Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb (http://www.hops.hr/wps/portal/hr/web/usluge/eic):

EIC oznaka: 31X-PLINARA-PU-J

Display Name (kratko ime): PLINARA-PU-HR
Dojava stanja brojila

Kontakt

Industrijska 17
HR-52 100 Pula

T: (+385) 052 534 944
F: (+385) 052 534 804
E: plinara@plinara.hr

Hitne intervencije:(+385) 098-366-100
Kroz povijest