25. Rujan 2018.

Nastavljena plinofikacija Umaga

Proces plinofikacije na području grada Umaga, započet 2011., nastavio se u listopadu ove godine. Prethodno su izgrađena prva dva kilometra (spojena je Podravkina tvornica u centru i dio naselja Komunela – Potok), a do kraja 2012. u planu je širenje plinske mreže za novih 12 kilometara.

Radovi se izvode prema potvrdi glavnog projekta iz 2010., a zajednički ponudu za posao dali su tvrtka Cesta Pula kao glavni izvođač te Gajankop i Đurkon iz Čakovca. Prema riječima rukovoditelja pogona Umag – Novigrad Davida Cerovca trenutno se radi na proširenju plinske mreže u ulicama Poljana i Viktora Cara Emina, Ulici žrtava fašizma te ulicama Matije Gupca i Mattea Benussija u naselju Moela. Cerovac je, za ovaj tjedan, najavio početak radova u Zemljoradničkoj ulici, od gostionice Kopar do skretanje za Murine kod Paganinija.

Nakon što se raspiše i provede proces javne nabave u planu za iduću godinu je izgradnja dodatnih 17,5 kilometara mreže i to u dijelovima naselja Punta, Stella Maris, centru i industrijskoj zoni Ungarija pa sve do Istraturistove toplane. Umaški plinska mreža bi, tako, po završetku radova trebala biti duga ukupno 36 kilometara.


« natrag
Dojava stanja brojila

Kontakt

Industrijska 17
HR-52 100 Pula

T: (+385) 052 534 944
F: (+385) 052 534 804
E: plinara@plinara.hr

Hitne intervencije:(+385) 098-366-100
Kroz povijest