29. Veljača 2020.

Standardna kvaliteta plina


Standardna kvaliteta plina propisana Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom, Tablica 3. Prilog 2. (NN 158/13).

Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi plina 288,15 K (15°C).PRIRODNI PLIN
A. Kemijski sastav
Metan (CH4) minimalno 85 mol %
Etan (C2H6) maksimalno 7 mol %
Propan (C3H8) i viši ugljikovodici maksimalno 6 mol %
Inertni plinovi (N2 i CO2) maksimalno 7 mol %
Kisik (O2) maksimalno 0,001 mol %
B. Sadržaj sumpora
Sumpor ukupni (S) maksimalno 30 mg/m3
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS) maksimalno 5 mg/m3
Merkaptani (RSH) maksimalno 6 mg/m3
C. Gornja ogrjevna vrijednost Hg
minimalno 10,28 kWh/m3
maksimalno 12,75 kWh/m3
D. Donja ogrjevna vrijednost Hd
minimalno 9,25 kWh/m3
maksimalno 11,47 kWh/m3
E. Gornji Wobbe – indeks Wg
minimalno 12,75 kWh/m3
maksimalno 15,81 kWh/m3
F. Donji Wobbe – indeks Wd
minimalno 11,48 kWh/m3
maksimalno 14,23 kWh/m3
G. Relativna gustoća d
minimalno 0,56
maksimalno 0,70
H. Točka rosišta (pri tlaku od 70 bar)
vode -8 °C
ugljikovodika -2 °C
I. Plin neodoriziran (osim plina u distribucijskom sustavu), bez mehaničkih primjesa, smola ili spojeva koji tvore smolu
Dojava stanja brojila

Kontakt

Industrijska 17
HR-52 100 Pula

T: (+385) 052 534 944
F: (+385) 052 534 804
E: plinara@plinara.hr

Hitne intervencije:(+385) 098-366-100
Kroz povijest