29. Veljača 2020.

Unutarnje plinske instalacije

Ispitivanje postojećih unutarnjih plinskih instalacija nužno je zbog same sigurnosti korisnika.

Rokovi za ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija su sljedeći:


  • Objekt za stanovanje – najmanje jednom u 10 godina (obično prilikom zamjene plinomjera)
  • Pravne i fizičke osobe koje koriste plin za zagrijavanje radnih prostora ili tehnološkom procesu - najmanje jednom u 5 godina
  • Zgrade u kojima postoji kotlovnica - jednom godišnje


Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti postojećih unutarnjih plinskih instalacija obavlja Plinara, dok popravke i preinake plinske instalacije obavljaju ovlašteni izvoditelji plinskih instalacija i ovlašteni serviseri.
Uz zapisnik o ispitivanju plinske instalacije, koji izdaje Plinara, potrebno je imati i pozitivan atest ovlaštenog dimnjačara o ispravnosti dimnjaka te potvrdu ovlaštenog servisera o servisiranoj plinskoj napravi.


Plinska trošila

Plinskim trošilima smatraju se plinski štednjaci, plinski bojleri, plinske peći i klima uređaji koji koriste plin kao energent. Servisiranje plinskih trošila vrši ovlašteni plinoserviser.
Nakon servisiranja plinske naprave serviser je dužan korisniku izdati potvrdu o obavljenom servisu.

Plinska trošila za široku potrošnju većinom je potrebno servisirati svake godine prije sezone grijanja, ili prema uputi proizvođača naprave.
Informacije o ovlaštenim servisima mogu se dobiti u Plinari ili kod zastupnika pojedinih proizvođača plinskih trošila.
Dojava stanja brojila

Kontakt

Industrijska 17
HR-52 100 Pula

T: (+385) 052 534 944
F: (+385) 052 534 804
E: plinara@plinara.hr

Hitne intervencije:(+385) 098-366-100
Kroz povijest