29. Veljača 2020.

Ovlašteni projektanti

Ime tvrtke

Kontakt

Telefon

Aliquantum d.o.o. Umag Mario Garić 099/274 2119
Assequi Grupa d.o.o. Pazin Toni Lakošeljac 091/798 8746
Braico d.o.o. Nova Vas Renco Brajković 098/434 510
Eko termika d.o.o. Pula Nataša Hodri 099/8283 913
Fabris inženjering d.o.o. Poreč Dalibor Fabris 098/629 060
G.E.I. Istring d.o.o. Mensur Smriko 098/9807771
Izoterma d.o.o Goran Maravić 091/400 8222
Izoterma d.o.o. Branka Božić 091/400 8223
KGH inženjering d.o.o. Žarko Stančević 091/2070 203
M.T.Projekt j.d.o.o. Miloš Milanko 091/425 0557
Marin d.o.o. Aleksandar Mitrović 091/2220344
Matulji projekt d.o.o. Matulji Neven Milohnić 098/625 901
Nora inženjering d.o.o. Pula Goran Muhvić 099/2447915
Plin Projekt d.o.o. Dubravko Jalšovec 098/717833
PRIMA TEHNIKA d.o.o. Tinjan Ivan Lukež 091/917 07 93
Pro-eko d.o.o. Poreč Nereo Ritoša 091/253 5604
Semen d.o.o. Umag Roberto Zakinja 099/53 00 005
Technica suprema d.o.o. Dražen Pavlović 098/168 26 15
Termotehnika Paun Vladimir Paun 098/255 992
Uljanik Emil Špelić 098/991 57 35
Urbis d.o.o. Elvis Grgorinić 098/253 006
Urbis72 d.d. Robert Milovan 099/2173469
Ured ovlaštenog inž.str. Nadan Kosanović 095/812 32 71
Zeno d.o.o. Zeno Juhas 098/9217716
Dojava stanja brojila

Kontakt

Industrijska 17
HR-52 100 Pula

T: (+385) 052 534 944
F: (+385) 052 534 804
E: plinara@plinara.hr

Hitne intervencije:(+385) 098-366-100
Kroz povijest