28. Ožujak 2020.

Reklamacije potrošača

Reklamacije potrošača dostaviti u pisanom obliku osobno ili poštom na adresu Plinare:

PLINARA d.o.o.
Industrijska 17
52100 PULA


Reklamacija potrošača
Dojava stanja brojila

Kontakt

Industrijska 17
HR-52 100 Pula

T: (+385) 052 534 944
F: (+385) 052 534 804
E: plinara@plinara.hr

Hitne intervencije:(+385) 098-366-100
Kroz povijest