29. Veljača 2020.

Naputak za sigurno korištenje plina

Uvijek poštujte navedena osnovna sigurnosna pravila:


 • Redovito (svake godine) održavajte i pregledavajte svoj plinski aparat. U slučaju kvara plinskog aparata zatražite pomoć isključivo stručno tehnički osposobljenog servisera.
 • Preporučujemo da plinsku instalaciju u vašem stambenom prostoru jednom godišnje sami vizualno provjerite. Ukoliko uočite bilo koji nedostatak, svakako bi trebalo uočeni nedostatak otkloniti, što povjerite stručno tehnički osposobljenim plinoinstalaterima.
 • Redovito omogućite (najmanje jednom godišnje) čišćenje dimnjaka, ventilacijskih kanala i priključnih dimovodnih cijevi kao i povrat dimnih plinova u prostoriju. Sve te radnje kao i mjerenje i analizu dimnih plinova povjerite ovlaštenom područnom dimnjačaru. Posebno želimo istaknuti, da ugrađena PVC ili aluminijska stolarija, uporaba kuhinjske nape ili bilo kakvih drugih ventilatora utječe na rad aparata spojenog u dimnjak, te u takvim slučajevima postoji mogućnost povrata dimnih plinova (CO i dr.) u prostoriju što može uzrokovati ozbiljne posljedice za vaše zdravlje!
 • Kada govorimo o sigurnosti, također Vam želimo skrenuti pozornost, da se svaka naknadna preinaka plinske instalacije (uključivo aparate, dimovode ili ventilacije) te ugradnja napa, ventilatora, sušilica, može vršiti isključivo uz prethodno savjetovanje sa stručno tehnički osposobljenim osobama i uz odobrenje Plinare d.o.o. Pula.


Miris plina

Sigurnosni postrupci kada se osjeti miris plina 1. Odmah ugasiti plamen
 2. Odmah otvoriti prozore i vrata, te provjetriti prostoriju
 3. Odmah isključiti dovod plina (zatvoriti glavnu plinsku slavinu u plinskom ormariću ili kod plinomjera)
 4. Ne uključivati električne uređaje
 5. Ne uključivati električnu sklopku
 6. Ne izvlačiti električni utikač
 7. Ne koristiti telefon u prostoriji
 8. Obavijestiti dežurnu službu plinare uporabom telefona izvan ugroženog prostora
Dojava stanja brojila

Kontakt

Industrijska 17
HR-52 100 Pula

T: (+385) 052 534 944
F: (+385) 052 534 804
E: plinara@plinara.hr

Hitne intervencije:(+385) 098-366-100
Kroz povijest