29. Veljača 2020.

Usluge

Zahtjev za uslugom (zamjena plinomjera, servis trošila, kontrola plinske instalacije …) se ispunjava i predaje na adresi Plinare:

PLINARA d.o.o.
Industrijska 17
52100 PULA


Zahtjev za uslugom
Dojava stanja brojila

Kontakt

Industrijska 17
HR-52 100 Pula

T: (+385) 052 534 944
F: (+385) 052 534 804
E: plinara@plinara.hr

Hitne intervencije:(+385) 098-366-100
Kroz povijest