Nova najmodernija punionica za autoplin

Plinara d.o.o. Pula pored punionice za stlačeni prirodni plin uskoro otvara novu najmoderniju punionicu za autoplin i prodavaonicu plina u bocama.

Plinara d.o.o. - Pula

Plinara Pula gradi svoj uspjeh i budući razvoj na osiguranju visoke razine kvalitete usluge opskrbe prirodnim plinom.

Plinara d.o.o. - Pula

Zadovoljstvo naših kupaca izrazito nam je važno i zato se trudimo pružati
sigurnu, pouzdanu i kontinuiranu opskrbu plinom.

NAŠE USLUGE

Područje poslovanja

service

Proizvodnja plina i distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

service

Posredovanje i zastupanje na tržištu plina na domaćem i inozemnom tržištu

service

Projektiranje sustava, te održavanje i ispitivanje plinskih instalacija

Plinara d.o.o.

Društvo "Plinara" d.o.o., osnovano je Društvenim ugovorom od 16. lipnja 1998. godine. Vlasnici jesu: Grad Pula (41%) i INA – industrija nafte d.d. (49%) i Istarska županija (10%).

Plinara d.o.o. Pula ima koncesiju za obavljanje djelatnosti distribucije i opskrbe plinom na cjelokupnom područje Istarske županije. Područje u kojem se trenutno distribuira plin su Gradovi Pula, Rovinj, Poreč i Umag te općine Medulin, Kršan i Pićan.

img

Posljednji projekti

Imate pitanja ili vam je potrebna pomoć?